Arama Yap
 • Matematik Eğitimi


  Matematik nedir?
  Matematik aklımıza gelen ilk anlamı Aritmetik, cebir, geometri gibi müsbet ilimlerin ortak adı olmasıdır.
  Fakat Matematiği aklımıza ilk gelen bu anlamıyla tanımlamak oldukça yanlıştır. Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve elemanlarını belirterek daha iyi açıklamak mümkündür. Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Bu özellik ve öğelere dayalı olarak sunu belirtebiliriz.
  Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Eski Yunancada matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen máthema sözcüğünden türemiştir. Mathematikós öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir.
  Osmanlı Türkçesinde ise Riyaziye denilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye Fransızca mathématique sözcüğünden gelmiştir. Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil.
  Matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır. Matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. Matematik, başka bir yönüyle bir dildir. Galileo Galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der. Matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar.
   
  Matematik
  1. Bütün bilimlerin temeli ve kaynağıdır.
  2. Sağlam, kullanışlı evrensel bir dil ve kültürdür.
  3. İnsanların ortak düşünce aracıdır.
  4. Ölçülebilen nicelikler bilimidir.
  5. Şekil, sayı, çoklukların özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilimdir.

 • Matematiğin özellikleri


  Matematiğin özellikleri

  1. Matematik bir yaşam biçimidir.
  2. Matematik bir disiplindir.
  3. Matematik bir bilgi alanıdır.
  4. Matematik, bir iletişim aracıdır.Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
  5. Matematik, ardışıkk ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur.
  6. Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir.
  7. Matematik, bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır.
  8. Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.
  9. Matematik, bir düşünce biçimidir.
  10. Matematik, mantıksal bir sistemdir.
  11. Matematik, matematikçilerin oynadığı bir oyundur.
  12. Matematik, bir anahtardır.
  13. Matematik, bir değerdir.
  14. Matematik, bir cevizdir. Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsa, matematiği anlamak için de içine girmek gerekir.
  15. Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır.

  Çağları aşarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır. Büyüyerek, gelişerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır. Matematik, insanın düşünce sistemini düzenler. Matematik, insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar. Matematik, doğruyu, gerçeği görmek, iyi düşünmek, sonuca giderek kazanmak, yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur.

   

X